עבודה לדוגמא ממשל מקוון – מעורבות אזרחית והשתתפות אזרחית בדמוקרטיה

נושא: מעורבות אזרחית והשתתפות אזרחית בדמוקרטיה א.      מדוע חשוב להגביר את שיתוף ומעורבות הציבור, הסבר את הצורך בפיתוח מנגנוני הערכה לשיתוף הציבור, ציין את היתרונות בשיתוף הציבור, הבעיות העולות מהניסיון המקומי כפי שנלמד בחקר המקרה "שיתוף הציבור בתהליכי בנייה עירית הרצליה". שיתוף הציבור בא לידי ביטוי בהעברת ידע, יעוץ, מעורבות, שיתוף פעולה והעצמה יחסי הגומלין […]

עבודה לדוגמא ממשל מקוון – הרצאתה של בט נובק

עבודה לדוגמא בקורס ממשל מקוון א. השינויים המרכזיים שהוביל הממשל המקוון ביחס למוסדות המדינה הדמוקרטית ותפיסת האזרח: הרצאתה של בט נובק "דרישה לממשל פתוח יותר מהפכת המידע בממשל" על-פי בט נובק, ראש הממשל הפתוח בתקופת נשיאותו של אובמה, בהרצאתה "דרישה לממשל פתוח יותר – מהפכת המידע בממשל", ניתן להבין את השינוי שהוביל הממשל המקוון ביחס […]

עבודה לדוגמא הפרעות אכילה בקרב ילדים ובני נוער: תיאור התופעה, מניעתה ואיתורה

עבודה לדוגמא בקורס תרבויות נוער וצעירים בחברה המודרנית הפרעות אכילה בקרב ילדים ובני נוער תובנה: הפרעות אכילה הן תופעה מוכרת בהיסטוריה האנושית. דווקא בתקופות שבהן יש שפע כלכלי נראה כי השכיחות של הפרעות אכילה עולה. כמו כן, התופעה נפוצה יותר בקרב ילדים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה. שכיחות התופעה עולה בעולם המערבי ובתקופות בהן האישה מקבלת יותר […]

עבודה לדוגמא התרבות המקוונת של בני נוער ערבים-בדווים

עבודה לדוגמא בקורס תרבויות נוער וצעירים בחברה המודרנית התרבות המקוונת של בני נוער ערבים-בדווים תובנה: המאמר מספק תמונה ברורה בנוגע לתרבות הגלישה של בני נוער ערבים-בדווים. הם משתמשים בתקשורת מקוונת על בסיס יומי בעיקר בשעות הערב, מה שלא מפתיע, מאחר והם בבתי הספר בשעות היום. הם צורכים יותר תכני תקשורת מגזריים – 44% מהם גולשים […]

עבודה לדוגמא בקורס מתודולוגיה מחקרית כמותית – חלק שני

עבודה לדוגמא בקורס מתדולוגיה מחקרית כמותית.  חלק א': שאלות פתוחות חוקרת רצתה לבדוק האם סוג המשוב וגילו של הילד משפיעים על מידת הביקורת העצמית שהילד חש. היא בדקה 120 נבדקים לאורך מספר שנים: כאשר הילד היה בכיתה א', כאשר היה בכיתה ג' וכאשר היה בכיתה ה'. כל ילד קיבל שתי משימות – לאחר המשימה הראשונה […]

עבודה לדוגמא בקורס מתודולוגיה מחקרית כמותית – חלק שלישי

עבודה לדוגמא בקורס מתודולוגיה מחקרית כמותית – חלק שלישי   נסח השערה שתתאים לסוג הניתוח שבוצע (2 נקודות) יימצא הבדל בנסיון הקודם בין גברים לנשים נסח את התוצאות בצורה פורמאלית? (4 נקודות). על מנת לבחון האם ישנו הבדל בנסיון הקודם בין גברים לנשים, נערך מבחןT  למדגמים בלתי תלויים אשר לא הצליח לאשש את ההשערה [t(472)=3.63, n.s]. […]

עבודה לדוגמא – מתודולוגיה מחקרית כמותית

עבודה לדוגמא בקורס מתדולוגיה מחקרית כמותית.  חלק א': שאלות פתוחות חוקרת רצתה לבדוק האם סוג המשוב וגילו של הילד משפיעים על מידת הביקורת העצמית שהילד חש. היא בדקה 120 נבדקים לאורך מספר שנים: כאשר הילד היה בכיתה א', כאשר היה בכיתה ג' וכאשר היה בכיתה ה'. כל ילד קיבל שתי משימות – לאחר המשימה הראשונה […]