עבודה לדוגמא בקורס מתודולוגיה מחקרית כמותית – חלק שלישי

עבודה לדוגמא בקורס מתודולוגיה מחקרית כמותית – חלק שלישי 
 
 1. נסח השערה שתתאים לסוג הניתוח שבוצע (2 נקודות)

יימצא הבדל בנסיון הקודם בין גברים לנשים

 1. נסח את התוצאות בצורה פורמאלית? (4 נקודות).

על מנת לבחון האם ישנו הבדל בנסיון הקודם בין גברים לנשים, נערך מבחןT  למדגמים בלתי תלויים אשר לא הצליח לאשש את ההשערה [t(472)=3.63, n.s].

ONEWAY

  salbegin BY jobcat /CONTRAST= -1 -1 2  /CONTRAST= -1 1 0

  /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS .

Oneway

 1. מהם המשתנים התלויים והב"ת (2 נקודות)?

מ. תלוי: משכורת התחלתית

משתנה ב"ת: קטגוריית תעסוקה

 1. מהו הניתוח הסטטיסטי שבוצע (2 נקודות)?

הניתוח הסטטיסטי שבוצע הוא ניתוח שונות חד כיווני (Oneway ANOVA)

 1. נסח השערה/השערות ספציפיות שתתאים לסוג הניתוח שבוצע (4 נקודות) .

יימצא הבדל מובהק בגובה השכר ההתחלתי של הנבדק כתלות בקטגוריה התעסוקתית אליה משתייך

 

 1. נסח את התוצאות של ניתוח השונות הכללי בצורה פורמאלית (4 נקודות)?

על מנת לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים בגובה השכר ההתחלתי בין נבדקים מקטגוריות תעסוקה שונות, נערך ניתוח שונות חד כיווני שהעלה, בהתאם למשוער, תוצאות מובהקות [F(2,471)=371.1, P<0.01].

UNIANOVA

  salary  BY gender educ

  /METHOD = SSTYPE(3)

  /INTERCEPT = INCLUDE

  /PLOT = PROFILE( educ*gender )

  /EMMEANS = TABLES(educ) COMPARE ADJ(LSD)

  /PRINT = DESCRIPTIVE ETASQ

  /CRITERIA = ALPHA(.05)

  /DESIGN = gender educ gender*educ .

Univariate Analysis of Variance

Estimated Marginal Means

Educational Level (years)

 

 1. אילו אפקטים נמצאו מובהקים? (3 נקודות).

כל האפקט במערך נמצאו מובהקים. גם האפקטים העיקריים (גיל ומין) וגם אפקט האינטראקציה ביניהם.

 

 1. הסבר כיצד התקבלו דרגות החופש של האינטראקציה? (2 נקודות).

כדי לחשב את דרגות החופש של האינטראקציה, עלינו להחסיר 1 ממספר הרמות של כל משתנה ולהכפיל בין התוצאות. למשתנה הגיל היו 4 רמות ולאחר החסרה נותרו 3. למשתנה המין היו 2 רמות ולאחר החסרה נותרה 1. לכן, 3*1=3

 

 1. לאיזה אפקט נערך ניתוח המשך המתואר בפלט? (3 נקודות).

לאפקט העיקרי של הגיל

 

 1. האם קיים הבדל מובהק בממוצע השכר בין 9-12 שנות השכלה ל:13-15 שנות השכלה? רשום את הממוצעים הרלבנטיים. (3 נקודות).

נמצא הבדל מובהק ברמת מובהקות של P<0.01 בשכר בין 9-12 שנות השכלה (M=26803.4) אל מול 13-15 שנות השכלה (30224.7M=)

 

 1. האם גברים משתכרים יותר מנשים? ענה על השאלה תוך תיאור התוצאות באופן פורמלי. (3 נקודות).

על מנת לבחון האם קיימים הבדלים מובהקים בגובה השכר בין גברים לבין נשים, נערך ניתוח שונות רב משתני שהעלה באופן מובהק כי גברים משתכרים יותר מנשים [F(1)=83.6, P<0.01].

 

 1. בנה/י גרף המתאר את ממצאי המחקר (6 נקודות).

 

אנו זמינים מסביב לשעון לכל שאלה ובעיה.
צריכים ייעוץ? רוצים לברר כמה זה עולה?

מלאו פרטים ונחזור עוד היום!